n
ó
p
m

A távollevők között vagy az eladó üzlethelyiségén kívül kötött szerződés alapján történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelemről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 2014. évi CII. törvény 7.§. alapján biztosítjuk Önnek a letölthető elállási nyilatkozat mintát.

 

  1. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló törvény 7. § (1) bekezdése értelmében a Vevőnek joga van a megkötött Adásvételi szerződéstől indoklás nélkül elállni az Áru átvételétől számított 14 napon belül. Az Adásvételi szerződéstől való elállásra rendelkezésre álló határidőt betartottnak kell tekinteni, ha az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítést legkésőbb a 14 napos határidő utolsó napján elküldték az Eladónak.
  2. A Vevő jogosult az Adásvételi szerződéstől az elállási határidő lejárta előtt is elállni.
  3. A Vevő jogosult az Adásvételi szerződéstől való elállásra a Weboldalon található űrlapot használni, amelyet kitöltve elküld az Eladónak. Az Eladó az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló értesítés kézhezvételét követően haladéktalanul elismervényt küld a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállási jog gyakorlásáról szóló értesítés kézhezvételéről.
  4. Ha az Eladó és a Vevő másként nem állapodnak meg, a Vevő nem állhat el az olyan Adásvételi szerződéstől, amelynek tárgya a Vevő különleges igényei szerint készült Áru, vagy kifejezetten egy Vevőnek szánt Áru, illetve olyan Áru értékesítése, amely jellegénél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul keveredik más Áruval.
  5. A Vevő köteles az árut legkésőbb az Adásvételi szerződéstől való elállástól számított 14 napon belül visszaküldeni az Eladónak a Megrendelésben megadott címre, vagy közvetlenül az Eladónak átadni. Az Adásvételi szerződéstől való elállás esetén a Vevő viseli az Árunak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit. Az utánvéttel küldött Áru az Áru Eladónak történő visszaküldési kötelezettség megszegésének minősül, és ezért az Eladó azt nem veszi át. Az ilyen Áru visszaküldésre kerül a Vevő költségére.
  6. Ha a Vevő él az áru visszaküldésének jogával, az Árunak sértetlennek, kopás és elhasználódás jelei nélkül, eredeti csomagolásban kell lennie.
  7. Az Eladó indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a Vevőnek az Adásvételi szerződéstől való elállásról szóló írásbeli nyilatkozatának kézbesítésétől számított 14 napon belül, a Vevő által a fizetéskor használt fizetési móddal megegyező módon vagy a Vevő bankszámlájára történő átutalással visszatéríti a Vevőnek a Vevő által az Adásvételi szerződés alapján kapott valamennyi kifizetést, beleértve a szállítási, kézbesítési és postaköltséget is.
  8. Az Eladó azonban nem köteles megtéríteni a Vevőnek a többletköltségeket, ha a Vevő az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, ahol a többletköltség a Vevő által választott szállítási költség és az Eladó által kínált legolcsóbb szokásos szállítási mód költsége közötti különbséget jelenti.
  9. A Vevő felelős az Áru értékének az Áru kezeléséből eredő olyan csökkenéséért, amely meghaladja az Áru tulajdonságainak és működőképességének megállapításához szükséges kezelési kört.
  10. Amennyiben a visszaküldött Áru bármilyen módon sérült vagy elhasználódott, az Eladó kártérítésre jogosult.

 

A teljes általános szerződési feltételeket ITT tudja elolvasni.

A terméket sikeresen kosárba helyeztük